Skip to main content

About RIKEN BRC

Access

Tsukuba Branch

Click here (Access to RIKEN BRC).

3-1-1 Koyadai,Tsukuba-shi
Ibaraki 305-0074 Japan
FAX: +81-29-836-9100
E-Mail: kensyu@rtc.riken.jp

Map for access to RIKEN Tsukuba Institute

Keihanna Campus

Keihanna Plaza, Laboratory Bldg.7th floor,
1-7 Hikaridai, Seika-cho, Soraku-gun, Kyoto 619-0237, Japan

Click here (Access to RIKEN Kobe Branch).